20.3.2022 / 16:25
7.3.2022 / 11:14
14.9.2021 / 8:11
2.3.2020 / 10:49
Registrácia na DBF 2022 otvorená!

neof

Neofanto – ultrasuperhypermoderný prístav nového tisícročia, skvejúci sa vo svetle neónov. Prístav povestný svojou históriou viažucou sa k starému Benefantu a objavu toxickej quiselinquy, ktorá teraz v podobe podivne sfarbenej rieky prúdi skrz mesto.

Prístav povestný svojimi karnevalmi a maskami ale aj vyspelou technológiou a vedou.

Prístav, ktorý je takisto povestný rozdelením na svojské mestské štvrte, ktoré každých päť rokov súťažia o rozhodujúci hlas v mestskej rade.

Je predvečer slávnostného otvorenia súťažného obdobia a Neofanto je v túžobnom očakávaní novej víťaznej contrady, ktorá určí smerovanie celého neofantského kolosu na ďalších päť rokov.

Prichádza sem výprava nestranných vyslancov a diplomatov, ktorí majú dohliadať na hladký priebeh tejto súťaže. Prichádza sem však aj množstvo návštevníkov túžiacich aspoň raz zažiť slávne preteky superrýchlych spindol, nabažiť sa nočného života alebo získať aspoň kvapku z tajomnej quiselinquy, ktorej vlastnosti ešte stále nie sú plne odhalené.

Počas nasledujúcich dvoch dní sa každá contrada pokúsi zažiariť, či už na poli umenia, vedy, techniky alebo diplomacie. Avšak, nie všetko je tak jasné – sú nestranní diplomati skutočne nestranní? A sú dávne spojenectvá contrad ešte stále dostatočne pevné?

Pozývame Vás na DobroFantH 2022 s podtitulom Neofanto!

Veľká hra sa začína predherným workshopom a úvodnou scénkou v stredu 20. 7. podvečer a končí sa (podľa situácie) v piatok 22.7.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o Neofante, Benefante a jednotlivých contradach, viac informácií môžete nájsť tu.

 

>>  Registračný formulár nájdete tu.<<

 

Tešíme sa na Vás (ani netušíte ako)!

Vaši Kokosáci