20.3.2022 / 16:25
7.3.2022 / 11:14
14.9.2021 / 8:11
2.3.2020 / 10:49
Na tvorbe hier DfH a ich stránok sa doteraz podieľali

organizátori: Peter (Ryško) Dučai, Maroško, Marek (Bobor) Ovčáček, Michal (Stelmi) Štelmák, Braňo (Braňo) Šturmankin, Viliam (Vilko) Aboši, Zsolt (Zsolko) Varga
webrozhranie: Michal (Stelmi) Štelmák, Vratko (vratko) Vokál Marek (Bobor) Ovčáček,