2.3.2020 / 10:49
2.3.2020 / 10:10
28.12.2019 / 19:38
1.3.2018 / 13:58
Základné Pravidlá

Všeobecné pravidlá:

Pravidlo 1. Hrajte sa!

Skúste hrať a nie zamýšľať sa nad pravidlami. Nerozmýšľajte nad tým, čo kto dokáže a s kým keď sa spojím budem namakaný. Vžite sa do svojej postavy a hrajte ju čo najlepšie. Ak sa Vám toto podarí, bude hra naozaj stáť zato.

Pravidlo 2. Vždy dbajte na bezpečnosť!

Nikdy nebojujte bezhlavo, vždy myslite na to, že proti vám stojí živý človek. Každá zbraň musí byť schválená organizátormi a musí byť bezpečná. V prípade spôsobenia akéhokoľvek reálneho zranenia je zranený a útočník mimo hry, pokiaľ nie je zranený dostatočne ošetrený a môže pokračovať v hre. Tak isto všetci ostatní hráči sú povinní pomôcť zranenému a ak tak činia, sú tiež mimo hry. Zdravý kamarát je dôležitejší ako quest.

Pravidlo 3. Používajte zdravý rozum!

Pravidlá sú postavené voľnejšie. Vždy zvážte, či vaša činnosť nie je v rozpore so zákonom, morálkou alebo dobrými mravmi. Nebudeme vám presne rozpisovať, čo smiete a čo nie. Úsudok necháme na vás hráčoch.

Pozor! Kto prekročí medze, bude nemilosrdne vyhodený z hry.

Pravidlo 4. Prohibícia

Alkohol na akcii všeobecne nie je striktne zakázaný, ale majte mieru. Alkohol je povolený len plnoletým osobám. V prípade, že sa zistí užívanie alkoholu neplnoletej osobe, bude táto okamžite vylúčená z hry, tak ako aj každý, kto jej alkohol poskytol!

Fajčiť sa smie len so súhlasom VŠETKÝCH prítomných, alebo na miestach k tomu vyhradených. Každý fajčiar so sebou musí nosiť popolník/plechovku/fľašu na likvidáciu odpadu fajčenia.

Počas hry samotnej je zakázané konzumovať alkohol, či psychotropné látky.

Pravidlo 5. Kostýmová povinnosť

Kostýmy a masky robia veľkú časť atmosféry hry. Hráč, ktorý nemá kostým, môže hrať iba bezvýznamnú postavu. Tak isto je nevhodné, ak sa hráči počas hry venujú iným činnostiam (kecanie o futbale, menenie kariet…) Hráči, ktorý budú predvádzať kvalitnú hru („role-play“ – napr. vlastné rituály, gore efekty…) budú taktiež odmeňovaný podobne ako za kvalitný kostým.

Tvorba Postavy:

Ak sa dostatočne včas nahlásite, je vysoko pravdepodobné, že budete hrať postavu, ktorú si zvolíte. Ak nie, postava vám bude pridelená (avšak aj tak s Vami konzultovaná. Rozhodne nechceme, aby niekto hral niečo, čo mu nevyhovuje). Ako súčasť prihlasovacieho formulára nám poviete, aký štýl hrania Vám najviac vyhovuje, čo by asi Vaša postava mala vedieť, aké sú jej názory na svet atd….

Bežné hráčske postavy reprezentujú bežných ľudí žijúcich v Ónyxe.

Ak chcete, môžete sa rozhodnúť, že budete hrať “creepa”. Creep je nehráčska postava, ktorá predstavuje príšery, divé šelmy, lúpežníkov alebo podobnú háveď. Creepovia majú jasné príkazy od orgov a ich úlohhou v hre je tvoriť hráčom živé prekážky.

Pozor! Hranie postáv creepov vyžaduje zvýšenú kostýmovú povinnosť! Počet creepov je obmedzený

Ďalšou y možností neštandardných postáv je Mestská (alchymistická) garda. Jedná sa o niečo ako súkromnú armádu alchymystov. Na tieto posty sa môžete prihlásiť, ale o ich obsadení rozhodujú organizátori.

Tvorba postavy hráča prebieha nasledovne:

Hráč sa rozhodne, za akú postavu by chcel hrať a napíše to organizátorovi v prihláške – prostredníctvom registračného formulára.
Pamätajte, tvoríte postavy, teda živé bytosti a nie súbor pochodujúcich čísiel a pravidiel!

V registračnom formulári (za predpokladu, že nenechávate tvorbu postavy plne na orgov), je nutné vyplniť nasledujúce údaje:

Pôvod : prosíme stručne. Napríklad syn alchymystu, šľachtic, roľník, démon…

Povolanie : stručné označenie povolania, aké Vás naadne (zlodej, úradník, herec….)

Čo by asi Vaša postava mala ovládať : Predstavte si, čo by ste asi chceli vedieť robiť. Napríklad vytvárať zmluvy, stavať budovy, vyrábať zbrane…predstavivosti sa medze nekladú. Organizátori samozrejme rozhodnú čo nakoniec postava bude ovládať, ale budú sa snažiť čo najviac rešpektovať Vaše nápady. Takže skôr píšte obecné veci (miešanie elixírov…) ako konkrétne (miešanie jedu, ktorý vie ochromiť upíra ženskéhi pohlavia…).
Toto políčko môžete kľudne nechať prázdne.

Príbeh : Stručne načrtnite príbeh svojej postavy. Hodnotí sa kvalita, nie kvantita. Príbeh nieje vztesaný do kameňa, resp. je veľmi pravdepodobné, že Vám ho organizátori pozmenia (samozrejme sa budú snaži čo najmenej), a tieto zmeny s Vmi budú konzultovať.

Po odoslaní formulára Vás organizátori kontaktujú mailom a začne hlavná časť tvorby Vašej postavy.
v prípade, že chcete dodať nejaké doplňujúce info, forky alebo iné materiály, pošlite ich na:
dobrofanth@gmail.com

Pravidlá pre BOJ

Bojové pravidlá sa nesmú meniť ani v prípade, že všetci účastníci súboja súhlasia so zmenou (napr. všetci súperi by súhlasili s používaním bodania)

Bojuje sa v reálnom čase. Takže, keď chcem utekám, keď bojujem – bojujem.

Bojuje sa iba schválenými drevenými, alebo inými bezpečnými zbraňami (žiadne ostré rohy, hrany, špičky, trčiace kovové súčiastky).

Zbrane NEMUSIA byť nutne obaľované, ale ich bezpečnosť BUDE PREVEROVANÁ! (samozrejme bude preverovaná na samotnom hráčovi)

Príklad: Hráč si na hru prinesie svoj krásne ozdobený neobaľovaný drevený meč. Pri kontrole zbraní bude tento odvážlivec podrobený skúške. Najprv si pár kôl zašermuje s ORGom, potom si vymenia zbrane a ORG mu predvedie jeho štýl boja.

Smie sa útočiť len na zásahovú plochu, t.j.  na trup, ramená (od pleca po lakeť), stehná (od kolena nahor). Kĺby (lakte a kolená) nie sú zásahová plocha.

Je prísny zákaz útočiť alebo naznačovať útoky na hlavu, krk a rozkrok.

Taktiež je zakázané pokúšať sa kryť (nastavovať) nezásahové časti tela do útokov (napríklad vykrývať predlaktím, dvíhať kolená a tým brániť útokom na stehná a pod.)

Všetky útoky musia byť vedené rozumnou silou a zásahy sa tlmia (aj zásahy obaľovanými zbraňami!!!). Je zakázané šermovať nekontrolovane a prerážať kryty súpera silou. Tak isto je zakázané útočiť na zbraň s cieľom ju poškodiť alebo zlomiť.

Je zakázané bodať a naznačovať bodanie, okrem zbraní na to určených, patrične tomu prispôsobených a špeciálne schválených (herný oštep)

Je zakázané zatláčať súpera do nebezpečného terénu (stromy, strmý kopec…)

Zranenie môže jedna postava inej spôsobiť raz za približne 2 sekundy. Osobne doporučujeme útočiť na rôzne zásahové plochy striedavo, potom nevznikajú problémy, či už to boli 2 sekundy. Každý útok by mal byť vedený s viditeľným náprahom (aby bolo vidieť, že nejaký úder prichádza) a primeranou silou (aby bolo cítiť, že nejaký úder bol zasadený). Opäť používajte zdravý rozum.

Príklad: Hráč vezme svoj 120 cm obojručný meč a pri súboji bude robiť malé, asi 10 cm pohyby, opakujúc za 1, za 1, za 1… – toto nieje zdravý rozum, to je doslova snaha o podvádzanie.

Dĺžky zbraní, ich typy a rôzne kombinácie budeme konzultovať konkrétne s hráčmi.

Všeobecné mechaniky:

Smrť postavy – Ak je nejaká postava hráčovi zabitá a dostaví sa za organizátorom (Maroško), organizátor mu môže prideliť novú postavu. Nové postavy so schopnosťami a životopisom sa budú prideľovať len v prípade, ak organizátor uzná, že smrť postavy bola nešťastná náhoda (náhodou sa priplietol do boja, náhodou ho zavalilo v šachte), alebo výsledok nejakého priameho hráčskeho úsilia (vrah dostane kontrakt, pri plnení ktorého umrie postava…). Ak organizátor usúdi, že smrť postavy bola zbytočná alebo hlúpa (ta nechám sa zabiť, šak dostanem novú postavu / ta išli sme len tak olúpiť jednu skupinku a oni nás sundali a pod.), hráč dostane novú postavu zo skupiny creepov. Hráč nebude po smrti hrať rovnakú postavu ako pôvodne a nebude hrať ani rodinného príslušníka – priateľa – milenku svojej pôvodnej postavy. Nová postava si nepamätá nič z toho, čo urobila stará postava

V Ónyxe si alchymisti veľmi prísne strážia populáciu a preto o život ľudí dbajú do tej miery, že vrah je skoro vždy potrestaný. Vraví sa, že zatiať žiaden vrah neušiel svojmu osudu.

Ak niekto z pomsty zabije svojho vraha, bude okamžite vylúčený z hry!

Mŕtvoly– mŕtvoly postáv môžu byť na hre dôležité. Každý hráč, ktorému zabili postavu, zostáva po smrti na mieste ešte 10 minút tak, aby bolo jasné, že stvárňuje mŕtvu postavu (dobrý herecký výkon, roleplay, sa cení). Ak za týchto 10 minút príde k hráčovi iná postava, môže mu zobrať herné predmety, alebo ho, resp. mŕtvu postavu, niekde odniesť. Hráč, ktorý stvárňuje postavu nesúcu mŕtvolu, nesmie pri danom stvárnení behať, bojovať ani používať schopnosti.

Hranie hry a časový harmonogram

Hra sa hrá každý herný deň od 10.00 do 19.00 (s prestávkou na obed). Od 19.00 do 22.00 je nepovinná herná fáza. Predstavuje to čas, keď obyvatelia mesta normálne spia. Keď sa hráč tejto fázy nezúčastní, znamená to, že jeho postava niekde spí.

Predmety/lokácie

  • lokácia – imaginárna budova resp. podzemie na hernom území reprezentované kartónovou krabicou, nápismy na stromoch alebo iným zrejmým značením. Každá lokácia má vstup.
  • vstup – dvere, brána, vchod do lokácie, môže byť na ňom pasca a zámok, prípadne môže byť tajný
  • truhlica – malé skladisko v lokácií reprezentované papierovou krabicou, môže byť na nej pasca a zámok, prípadne môže byť tajná. Prázdna truhlica (bez zámku či pasce) sa dá presúvať.
  • tajné – takto označené herné predmety a objekty musia ignorovať všetky postavy, ktoré nemajú schopnosť hľadanie.
  • zámokmôže byť uložený na vstupe alebo na truhlici. Ak je niekde napísané „ZÁMOK“, nedá sa tam vojsť (resp. sa to nedá otvoriť) bez kľúča (s rovnakým kódom). Ak má postava zodpovedajúcu schopnosť, môže sa pokúsiť ODOMKNÚŤ zámok. Postava sa môže rozhodnúť, že vstup (resp. truhlicu) nechá odomknuté, potom si môže zámok (aj s kľúčom, či bez neho) zobrať zo sebou.
  • kľúč – predmet otvárajúci zámok s rovnakým kódom
  • choroba – chorá postava je označená žltou stužkou okolo hlavy

Po vyplnení prihlasovacieho formulára Vás organizátori kontaktujú a prediskutujú s Vami prípadné nejasnosti ohľadom postavy. Potom sa pustia do výroby postavy. Keď hráč dostane postavu, dostane na výber zo zoznamu schopností a určitý počet si vyberie.

Postup postavy

Hráč môže Hocikedy prísť za orgom (Ekin), a porozprávať mu, čo jeho postava nové dosiahla. Organizátor posúdi všetky úspechz, alebo neúspechy a pri splnení niektorých podmienok (hráč dopredu nevie akých) môže hráč postúpiť o level. Pri postupe si podľa určenia organizátora hráč:

-vylepší niektorú schopnosť
-získa novú schopnosť (buď podľa vlastného výberu, alebo výberu organizátora)
-dostane nejaký bonus

Body za roleplay

V hre sa bude pohybovať niekoľko náhodne vybraných hráčov (iba orgovia budú vedieť o koho ide), ktorí na konci herného dňa môžu u orga niekoho nominovať na extra skúsenosti za roleplay (poprípade opísať prečo). Ktorý hráč takto dostane najviac nominácií, dostane na konci dňa extra body k postave.