20.3.2022 / 16:25
7.3.2022 / 11:14
14.9.2021 / 8:11
2.3.2020 / 10:49
Pozvánka

florencia_pozvanka

Zlo je všade na svete. Ruka v ruke s ním kráča utrpenie. Na niektorých miestach je zla pomenej, na iných nadmieru veľa.

Florencia nebola vždy mestom zla. Neustále boje o moc, bezohľadná snaha o zisk, intrigy a zrady sa v nej začali rozmáhať a bujnieť. Zrada plodí zradu, krutosť privoláva pomstu a zlo sa postupne šíri a mocnie.

Lorenzo di Medici ako hlava jednej z najmocnejších rodín v Taliansku túžil po absolútnej moci. Absolútna moc znamená vláda svetská a vláda cirkevná. Preto robil všetky opatrenia, aby za pápeža bola dosadená osoba jemu blízka, najlepšie niekto z jeho rodiny. Lorenzovi protivníci sa spojili a nebáli sa použiť tie najohavnejšie prostriedky – atentát počas Veľkonočnej omše. Zhodou okolností bol zavraždený nevinný Giuliano di Medici, Lorenzov brat, ktorí sa politike vyhýbal.

V meste prepuklo násilie. Mnohí členovia rodiny Pazzi podozrivej zo zosnovania atentátu a ich skutoční či domnelí stúpenci boli zavraždení či zatknutí. Florencia je na pokraji občianskej vojny, po meste patrolujú ozbrojené jednotky Mediciov a mestskej stráže a v noci platí prísny zákaz vychádzania. Každý je podozrivý. Nemať po ruke zbraň znamená riskovať život, no byť videný so zbraňou je dôvodom na zatknutie, mučenie a perzekúciu.

Situácia pred pohrebom Giuliana de Medici je zdanlivo pod kontrolou. Ale tí čo sa na veľkonočnej omši priamo zúčastnili cítia zvláštny nepokoj. Celé mesto akoby potemnelo, sviece svojvoľne zhasínajú aj bez závanu vetra, všade je akosi ticho a mĺkvo. Zvieratá sú nepokojné, ľudia sú nervózni a aj keď je jar, stromy sú akési sivé a bez života. Niektorí vravia, že do mesta prišlo veľké zlo. A iní si myslia, že to zlo privolali sami obyvatelia.
Podarí sa ti proti tomuto neznámemu zlu obstáť?